Bilde av Ragnhild Kristiansen

ped.psyk. rådgiving til de vg. skolene, elever, foreldre, andre samarbeidspartnere

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten
 
PPOT Buskerud
Stilling
pedagogisk psykologisk rådgiver
Telefon
E-post
Ragnhild.K...@bfk.no