Viser 4 ansatte fra Utenfor enhet

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Bente Bjerknes Konst. fylkesdirektør regionalutvikling Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til bente.bjerknes@bfk.no
Marte Anniken Lie Konsulent Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Marte.Anniken.Lie@bfk.no
Silje Melås Ikke definert Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Silje.Melas@bfk.no
Jesper Strøm Ikke definert Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Jesper.Strom@bfk.no