Bilde av Hilde Arnø

Økonomi, budsjett, regnskap

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Økonomiavdelingen
 
Budsjettenheten
Stilling
Økonomirådgiver
Telefon
+4732808677
E-post
Hilde...@bfk.no