Bilde av Grete Echholt Holm

Regnskap, budsjett, lønn

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Økonomiavdelingen
 
Budsjettenheten
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732808637
E-post
Grete.Ech...@bfk.no