Viser 2 ansatte fra Økonomi

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Raymond Bråten Økonomidirektør Økonomiavdelingen Økonomi Send e-post til raymond.braten@bfk.no
Arve Conradsen Rådgiver Økonomiavdelingen Økonomi Send e-post til Arve.Conradsen@bfk.no