Bilde av Lars Herjø

MUSIKK

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Musikk, dans og drama
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
lars....@bfk.no