Bilde av Per H Stubbraaten

Norsk-s.lære-geo.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Samfunnsfag
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Per.H.Stu...@bfk.no