Bilde av Mette Solumsmoen Bye

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Naturbruk
Stilling
lærer
Telefon
E-post
Mette.Solu...@bfk.no