Bilde av Heidi Hvidsten Hafnor

Adjunkt med tilleggsutd

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Norsk og språkfag
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
+4732250240
E-post
Heidi.Hvids...@bfk.no