Bilde av Kari Synnøve Lie

Kontaktlærer, faglærer og veileder for nytilsatte og studenter.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdannelse
Telefon
E-post
Kari.Syn...@bfk.no