Bilde av Jannicke Hagen-Bye

Elevassistent ved spesialavdeling

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Spes.avd.
Stilling
Elevassistent
Telefon
E-post
Jannicke....@bfk.no