Bilde av Oddbjørn Gjertsen

Fagleder

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Eksamensvakter
Stilling
Inspektør
Telefon
+4791124241
E-post
Oddbjorn....@bfk.no