Bilde av Wenche Hansen

Renholder

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Kantine
Stilling
Kokk/renholder
Telefon
E-post
wenche....@bfk.no