Bilde av Marianne Garmann Dahle
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Service og samferdsel
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Marianne.Ga...@bfk.no