Elever og foresatte

Samarbeidet med de foresatte er en viktig ressurs for Kongsberg videregående skole.

Lenker av særlig interesse for foresatte:

Rutiner, bestemmelser og maler (Herunder "Elevens skolemiljø", der det går fram hvordan du skal forholde deg hvis du opplever at du som elev, eller ditt barn blir mobbet i forbindelse med opplæringen)

Reglementer (ordensreglement og IKT-reglement, herunder "Informasjon om datasystemer og elev-PC-ordning ved de videregående skolene i Buskerud", Pdf.)


Publisert 15. august 2012, oppdatert 6. januar 2020.