Årstimetall

I følgende dokumentet finnes det rutiner for å sikre elevenes minstetimetall i fag.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 16. juni 2017, oppdatert 24. august 2017.