Skolebiblioteket

Velkommen til skolebiblioteket

Kongsberg videregående skole har to bibliotekavdelinger. De ligger på undervisningsstedene Tinius Olsen og Maurits Hansen.  

Skolebiblioteket er et viktig verktøy for skolearbeid for både elever og lærere. Skolen har velutbygde bibliotek med over 20.000 bind fag- og skjønnlitteratur, oppslagsverk, tidsskrifter og aviser. Skolebiblioteket har en nyttig katalog med digitaliserte bøker og vitenkilder på nett, og   bibliotekkatalogene er søkbare fra skolens hjemmeside. 

Ta hensyn til hverandre når det gjelder rot og bråk i skolebiblioteket. 

Lær deg å bruke biblioteket  - spør oss om hjelp! 

Maurits Hansen
Åpningstid: Mandag - fredag kl. 0745 - 1530
Bibliotekar: Wenche Løver Tlf.: 32 86 82 15 

Tinius Olsen 
Åpningstider: Mandag - fredag kl. 0745 - 1530
Bibliotekarer: Anita Jakovesi Tlf.: 32 86 76 08