Eksamen

I menyene på venstre siden finner du informasjon om eksamen, både eleveksamen og privatisteksamen.

Elever sitter klare til eksamen.

Eksamensdatoer for privatister legges ute på Privatistweb og privatster vil få tilsendt sms/e-post ved eventuelle endringer. Elever får tilsendt brev med eksamensdatoer for ny/utsatt/særskilt eksamen og vil få tilsendt nytt brev ved eventuelle endringer.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 24. august 2017.