Eksamen

I menyene på venstre siden finner du informasjon om eksamen, både eleveksamen og privatisteksamen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elever sitter klare til eksamen.

Eksamensdatoer for privatister legges ute på Privatistweb og privatster vil få tilsendt sms/e-post ved eventuelle endringer. Elever får tilsendt brev med eksamensdatoer for ny/utsatt/særskilt eksamen og vil få tilsendt nytt brev ved eventuelle endringer.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 24. august 2017.