Informasjon til privatister om gjennomføring av muntlig/muntlig-praktisk privatisteksamen på Kongsberg videregående skole, undervisningssted Maurits Hansen vår 2020

Her beskriver vi retningslinjer for å begrense smittespredning under gjennomføring av muntlig/muntlig-praktisk privatisteksamen på Kongsberg videregående skole, undervisningssted Maurits Hansen vår 2020.

Vilkår for å gjennomføre eksamen

På eksamensdagen må du som kandidat kunne svare ja på disse vilkårene:

 1. Jeg er ikke i karantene eller isolert på grunn av koronavirus.
 2. Jeg er i dag frisk og har ingen symptomer på koronasmitte eller andre infeksjonssykdommer som gjør at jeg hoster eller nyser.

Smitteverntiltak

Disse smitteverntiltakene gjelder på eksamensdagen for kandidater til muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen i forbindelse med koronavirus:

 1. Du må ta med deg dine egne skrivesaker og hjelpemidler til eksamen (penn/ papir/ pc/bøker/annet).
 2. Du må ta med legitimasjon med bilde, fødselsnummer og signatur.
 3. Du må holde 2 meter avstand til alle andre i eksamenslokalene der du skal oppholde deg i mer enn 15 minutter. Det betyr at kandidater og ansatte kan passere hverandre og oppholde seg kortvarig nærmere andre enn 2 meter. Men det skal tilstrebes god avstand og helst 1 meter også ved kortere kontakt.
 4. Møt opp senest kl. 15.45. Du får ikke slippe inn i bygningen før kl. 15.30.
 5. Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig. Det vil være gratis parkering ved undervisningssted Maurits Hansen fra kl. 15.15 i perioden 05.05 – 14.05 ved gjennomføring av muntlig/muntlig-praktisk eksamen.
 6. Vask hendene med desinfeksjonsmiddel når du kommer inn i bygningen.
 7. Du får anvist venteplass (minst 2 meters avstand mellom hver privatist) og kan bare forlate den mens du venter på forberedelse hvis du må på toalettet eller trenger å gå ut av bygningen for å få litt luft. Husk å vaske hendene grundig etter toalettbesøk og bruk desinfeksjonsmiddel når du kommer inn i bygningen.
 8. Unngå direkte fysisk kontakt som håndhilsning og klemming.
 9. Du blir hentet når det er din tur til å ha forberedelse.
 10. Du vil bli bedt om å vise frem legitimasjon og signere kvitteringslisten. Ved å signere kvitteringslisten, bekreftes det at du er kjent med følgende punkter som gjelder bruk av PC under forberedelsesdelen:
  • I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av PC men ikke internett og verktøy som tillater kommunikasjon.
  • Det gis ikke teknisk assistanse med PC eller programvare.
  • Det gis ikke forlengelse av forberedelsestiden om du har hatt tekniske problemer med datamaskinen.
  • Under forberedelsen kan det gjøres notater (håndskrevne på ark med skolens stempel eller notater på PC) som kan brukes under eksamen. Notatene er kun ment som en støtte under fremføringen av den forberedte oppgaven.
  • Brudd på reglene for forberedelsedelen regnes som brudd på reglene for eksamen.
 11. Når du er ferdig med dagens eksamen går du umiddelbart ut av bygningen. Ikke stopp opp og prat med noen, og hold god avstand til de du møter. For din egen sikkerhet, bruk desinfeksjonsmiddel på veien ut.

 


Publisert 29. april 2020, oppdatert 29. april 2020.