Privatisteksamen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

De som kan melde seg opp til privatisteksamen i Buskerud er personer som er bosatt i Buskerud fylke. Oppmelding hos Kongsberg videregående skole gjelder de som har bosted i Kongsbergområdet (dvs Kongsberg, Numedal, Eiker, Hvittingfoss mm.) Merk: Også elever bosatt utenfor Kongsbergområdet, som er elever ved KOVS på oppmeldingstidspunktet, kan melde seg opp ved Kongsberg vgs.

Oppmeldingsperioder er:

Våreksamen: 15. januar- 1. februar
Høsteksamen: 24. august - 15. september

Informasjon for privatister finnes på www.bfk.no. Ved spørsmål, ta kontakt med Diana Roald, Eksamenskoordinator, enten via  It’s Learning eller e-post diana....@bfk.no.

OBS:

All informasjon til privatister om eksamensdato, oppmøtetidspunkt og eksamenssted legges ut på PrivatistWeb.

Når tid og sted for eksamen er tilgjengelig på privatistweb, blir privatisten varslet per SMS eller epost, i slutten av oktober for høsteksamen og i midten/slutten av mars for våreksamen. Det er derfor obligatorisk å fylle ut mobiltelefonnummer og epostadresse under "personalia" når du melder deg opp til eksamen på PrivatistWeb. Eksamensperioden for høsteksamen er november - desember og for våreksamen april - juni. Dersom du ikke har fått opplysninger om tid og sted for eksamen på Privatistweb innen opgitte frister, må du snarest sende melding via It’s Learning eller e-post til Diana Roald, Eksamenskoordinator, på epost diana....@bfk.no.

Det tas forbehold om endring av tid og sted for eksamen. Eventuelle endringer varsles på sms eller e-post. Praksiskandidater og lærlinger

Det er Buskerud fylkeskommune som administrerer eksamen for praksiskandidater og lærlinger i Buskerud. Du kan bare velge "Eksamenskontoret i Buskerud" som oppmeldingssted hvis du er praksiskandidat eller lærling. Ved spørsmål, ta kontakt med Eksamenskontoret i Buskerud fylke, tlf: 32808763 / 8647 (kl 10.00-14.00).

Oppmøtested

Oppmøtested vil være oppgitt på PrivatistWeb. Ved Kongsberg videregående skole har vi mange undervisningssteder. Adresser og kart til ulike undervisningsbygg er opplyst på vår hjemmeside, Kongsberg.vgs.no - under fanen Kontakt oss. 

Utlån av lærebøker

Det er privatistens ansvar å skaffe lærestoff som dekker kompetansemålene i læreplanen. For forslag til lærebøker, sjekk på hjemmesidene til f.eks Aschehoug, Gyldendal og Cappelen. På ndla.no er det digitale lærebøker. Det finnes noen lærebøker for utvalgte fag til utlån på biblioteket på undervisningssted Tinius Olsen samt Kongsberg biblioteket. Merk at det er førstemann til mølla.

Sensurering og klagerett - privatister (høst 2016)

  • Fellessensur for skriftlig eksamen er 5. januar.
  • Eksamenskarakter for muntlig privatisteksamen blir formidlet på eksamensdagen.
  • Eksamenskarakterer til privatister - både skriftlig og muntlig -  blir lagt ut på Privatistweb, www.privatistweb.no, ca. 6. januar for høsteksamen. Dersom dine karakterer ikke er på Privatistweb innen kl 12 den 9. januar, må du sende e-post til Diana Roald, diana....@bfk.no, på grunn av klagerett. Karakterer oppgis IKKE over telefon eller ved personlig oppmøte.

Klagefrist for privatisteksamener avlagt vår 2016 (ordinær klagebehandling) er 30. juni for alle privatisteksamener unntatt MAT1001 hvor klagefristen er kl 11.30 den 1. juli.

OBS! Informasjon om hurtigklagebehandling:

Klager i følgende fag fra Studieforberedende  utdanningsprogram og fellesfag kan behandles raskt (gjelder skriftlig eksamen):

  • norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2
  • engelsk, tysk, fransk, spansk
  • rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, geofag, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi.
     

HURTIGKLAGEFRIST: UTFYLT OG SIGNERT KLAGESKJEMAET MÅ VÆRE MOTTATT SENEST KL. 14.30 TORSDAG, 23. JUNI (LEVERES I RESEPSJON PÅ UND.STED TINIUS OLSEN)

Hurtigklagebehandling skal gjennomføres i uke 26 for alle fag oppgitt over. Dersom den opprinnelige karakteren blir endret, sender Fylkesmannen resultatet av klagebehandlingen til det aktuelle inntakskontoret. Avgangselever må varsle opptakskontoret til studiestedet ved eventuelle klage.

Frist for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet da melding om karakter er kommet fram til den som har klagerett, eller da den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med karakter.

OBS! Utfylt/Signert klageskjemaet må være mottatt innen klagefrist.

Se utfyllende informasjon om klagerett HERwww.bfk.no.

Klageskjemaet - privatister

Spørsmål om dokumentasjon

Privatister kan skrive ut en karakterutskrift av sine karakterer fra Privatistweb. Denne utskriften er ikke en gyldig dokumentasjon og kan IKKE brukes ved søknad om opptak til videregående opplæring eller høyskoler/universiteter. Dersom du skal dokumentere karakterene for inntak til høyere utdanning e.l., må du skaffe deg kompetansebevis eller vitnemål.

Kompetansebevis og vitnemål bestilles ved å sende e-post til ko...@bfk.no med emne "Dokumentasjon". Du vil få tilsendt bekreftelse for at bestillingen er mottatt.


Publisert 19. august 2015, oppdatert 16. februar 2017.