Retningslinjer for gjennomføring av skriftlig privatisteksamen på Kongsberg videregående skole vår 2020

Smitteverntiltak du må forholde deg til på eksamensdagen

  1. Du må holde 1 meter avstand til alle andre i eksamenslokalene der du skal oppholde deg i mer enn 15 minutter. Pulter plasseres slik at smittevernrådene følges (minst 1 meters avstand til hverandre). Det betyr at kandidater og ansatte kan passere hverandre og oppholde seg kortvarig nærmere andre enn 1 meter. Det skal tilstrebes god avstand og helst en meter også ved kortere kontakt.
  2. Dersom du får problemer med din datamaskin, nettressurser, levering av besvarelse eller annet, må du skrive og levere besvarelsen på papir. Vi anbefaler derfor også at du tar med papirbaserte hjelpemidler som for eksempel ordbøker.
  3. Må du på toalettet kontakter du en vakt. Du skal benytte toaletter for din sone. Husk å vaske hendene grundig!
  4. Det er håndsprit i eksamenslokalet. Har du behov for annet smittevernutstyr må du ta med dette selv.
  5. Unngå direkte fysisk kontakt som håndhilsning og klemming.
  6. Når du er ferdig med dagens eksamen går du umiddelbart ut av bygningen. Ikke stopp opp og prat med noen, og hold god avstand til de du møter.

Husk også på dette

Kandidater som ikke skal møte på eksamen

  • Kandidater med påvist smitte av Covid19
  • Kandidater som har symptomer som ligner symptomer på Covid19, også milde symptomer
  • Kandidater som er i karantene/isolasjon

Eksamensdato og tid

Eksamensdato og tid for skriftlig eksamen er ikke endret. Du finner eksamensdato i Privatistweb.

Viktig informasjon om parkering og oppmøte

Vi oppfordrer deg til å gå eller sykle dersom du har mulighet til det. Det er begrenset gratis parkering i området mellom tidligere undervisningssted Flåtaløkka og Glabak basketballbanen. Se kart (pdf). Dersom parkeringsplassen er full må du parkere andre steder i byen (betalt parkering). Om du må ta offentlig transport eller kjører egen bil, må du beregne god tid.

Alle kandidater skal møte senest kl. 8.00 utenfor hovedinngangen på undervisningssted Tinius Olsen (Tinius Olsen gate 1). Kandidater venter ved flaggstangen og i området rundt. Husk å holde avstand til hverandre. Dere vil bli hentet når eksamenslokalet åpner.


Publisert 12. mai 2020, oppdatert 14. mai 2020.