Elevtjenesten

Elevtjenesten er skolens ressursteam i forhold til utdanning og yrkesrådgiving, sosialpedagogisk rådgiving og spesialpedagogisk veiledning.

Leder for elevtjenesten er Unni Kristoffersen.

Utdannings- og yrkesrådgiving

  • Informasjon om skolens utdanningsprogram
  • Informasjon om høyere utdanning
  • Veiledning av elever i valg av programområde og valg av programfag
  • Veiledning av elever i valg av videre utdanning og yrke
  • Veiledning ved problemer med motivasjon eller fagvansker

Sosialpedagogisk rådgiving

Gis til elever med personlige vansker som har betydning for skolegangen og til elever som overveier å avbryte skolegangen. Eksterne samarbeidsparter er oppfølgingstjenesten, helsestasjon for ungdom, pedagogisk-psykologisk tjeneste med flere.

Spesialpedagogisk veiledning

Skolens kontakt mot PPOT. Bistår seksjonsledere, kontaktlærere og lærere med tilrettelegging av opplæringen for elever med fagvansker.

Se "Kontakt oss > Elevtjenesten" for kontaktinfo.


Publisert 12. august 2015, oppdatert 24. august 2017.