Gratis læremidler

Elever låner sine lærebøker på skolen. Boklageret er fordelt på undervisningsstedene Maurits Hansen og Tinius Olsen. Der vil bøker bli levert ut i løpet av de to første ukene etter at skolen har startet. Innlevering av bøker vil skje i løpet av de to siste skoleukene. Dette skjer klassevis og etter oppsatt plan.

Bøkene er elevenes ansvar i skoleåret. Blir en bok skadet eller borte, må den erstattes. Bøkene er registrert elektronisk i biblioteksystemet. Ved manglende innlevering blir det sendt faktura fra skolen.

Noe personlig materiell må elevene kjøpe selv. Hva som er nødvendig materiell og utstyr ut over de gratis læremidlene vil avhenge av programområdenes særegenheter. Informasjon om tilleggsmateriell/ utsyr gis ved skolestart.


Publisert 18. august 2015, oppdatert 21. februar 2020.