Leie av bærbar PC

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Buskerud fylkeskommune tilbyr alle elever i de videregående skolene, leie av bærbar PC til skolearbeid. Maskinen vil være ferdig konfigurert med all programvare som trengs til undervisningen. Årlig leie tilsvarer laveste stipendsats for årlig ikke-behovsprøvd stipend fra Statens Lånekasse. Elever under 18 år vil trenge underskrift fra foresatte før PC-en kan utleveres. Etter fullført skolegang og innbetalt årsleie, kan eleven beholde maskinen. Ved skolestart vil eleven få utdelt et skriv om ordningen, sammen med IKT-reglement for Buskerud fylkeskommune og skjema for signatur fra foresatte. Kongsberg videregående skole tillater ikke bruk av private PC-er på skolen uten spesiell avtale.


Publisert 17. august 2015, oppdatert 12. oktober 2016.