Skoledemokratiet

Som elev har du rett til medvirkning på din skolehverdag. Medvirkningen skjer gjennom etablerte kanaler. Elevrådets arbeid er lovbestemt i opplæringslovens §11. Skolemiljøutvalget er hjemlet i opplæringslovens §9a og 11-15.


Publisert 18. august 2015, oppdatert 24. august 2017.