Elev- og lærlingeombudet

Elev- og lærlingeombudet skal se til at elevenes og lærlingenes rettigheter reelle mulighet til medbestemmelse i opplæringen ivaretas av den enkelte skole og lærebedrift. Ombudet svarer på spørsmål om elevers og lærlingers rettigheter og plikter. Dersom du som elev eller lærling opplever urettferdig behandling på skolen eller lærerstedet, kan du kontakte ombudet. Alle som er i videregående opplæring i Buskerud kan henvende seg til ombudet, som har taushetsplikt.

Elev- og lærlingeombudet kan du lese mer om her:

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Skoletilbud/For-elever-i-vare-skoler/Elev--og-larlingombud/


Publisert 18. august 2015, oppdatert 18. august 2015.