Skoleskyss

 

Brakar tar i bruk Studentportal for elever i videregående skole som har rett til skoleskyss. Portalen er nettbasert, og innlogging finner man under skoleskyss på Brakar sine nettsider, https://minskyss.bfk.no/

Portalen skal brukes av alle elever i videregående skole med rett til skoleskyss, uansett trinn og eventuelt tidligere innvilget skyss. Elever som søker om skyss av medisinske årsaker, skal fortsatt søke via sin skole.

Det vil ikke bli sendt ut svar på søknaden i form av brev eller e-post, men elevene kan selv følge med på behandlingen av søknaden via sin bruker i Studentportalen.

Elever som trenger hjelp til søknaden kan fortsatt henvende seg til sin skole som kan søke om skyss på vegne av eleven via Cert. Elever kan ha ulike behov for hjelp, avhengig av søknadens kompleksitet.

Elevene skal beholde skolekortet de eventuelt har fra tidligere skoleår, men det må søkes om skoleskyss for hvert enkelt år. Elever uten godkjent søknad pr uke 40, vil få sitt skolekort sperret.

Elever som ikke har skolekort fra tidligere år, må få et midlertidig reisebevis. Mal for dette finner dere i Cert. Skolen skriver ut dette med gyldighet i 14 dager.

Skolekort til elever som ikke har dette fra tidligere, vil bli sendt ut fortløpende fra medio august.

 


Publisert 15. august 2018, oppdatert 15. august 2018.