Elevtjenesten ved Kongsberg videregående skole

Elevtjenesten er skolens ressursteam i forhold til utdanning og yrkesrådgiving, sosialpedagogisk rådgiving og spesialpedagogisk veiledning.

 Rikke Tovsen rådgiver KOVS Rikke Tovsen,
rådgiver
Kontor: Tinius
Tlf. : 48294874
E-post: rikke....@bfk.no

Astrid Ormåsen rådgiver ved Kongsberg vg skole
Astrid Ormåsen, rådgiver
Kontor: Maurits (vg1 og vg2)
Tlf. : 92664748
E-post: astrid....@bfk.no

Hege D
Hege Didriksen, rådgiver
Kontor: Maren og Åslandgate
Tlf. : 90017295
E-post: hege.di...@bfk.no

Hilde Ueland Kongsgård rådgiver ved Kongsberg videregående skole
Hilde Ueland Kongsgård, rådgiver
Kontor: Tinius og Saggrenda (Idrett, Påbygg og Saggrenda)
Tlf. : 48271969
Epost:hilde.ko...@bfk.no 

Jorunn Hesjedal, rådgiver ved Kongsberg vg skole
Jorunn Hesjedal, rådgiver
Kontor: Maurits (vg3 og IB)
Tlf. : 48267275
E-post: jorunn.h...@bfk.no

Berit Stranden sosialpedagog KOVS
Berit Marie Stranden, sosialrådgiver
Kontor: Tinius og Maren
Tlf. : 99530992
Epost: berit.mari...@bfk.no 

   
Eli Jårån Hovda sosialrådgiver ved Kongsberg vg skole

Eli Jårån Hovda, sosialrådgiver
Kontor: Maurits
Tlf. : 95224978
Epost: eli.h...@bfk.no 

 

 

Thomas Landås-Eriksen, spesialpedagogisk veileder

Thomas Landås Eriksen, spesialpedagogisk veileder
Kontor: Tinius, Maurits, Åslandgate
Tlf. : 48271628
Epost: thomas.land...@bfk.no

Kirsti Nordli, spesialpedagogisk veileder

Kirsti Nordli, spesialpedagogisk veileder
Kontor: Modulbygget Maurits (Helse- og oppvekst, Restaurant og matfag)
Tlf. : 90549428
Epost: kirsti....@bfk.no

 

 

Orlin Peev, koordinator lærekandidater

Orlin Peev, koordinator lærekandidater
Kontor: Tinius Oslen
Tlf. kontor: Sentralbord 32 86 76 00
Epost: orlin...@bfk.no

 

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 12. juni 2019.