Elevtjenesten ved Kongsberg videregående skole

Elevtjenesten er skolens ressursteam i forhold til utdanning og yrkesrådgiving, sosialpedagogisk rådgiving og spesialpedagogisk veiledning.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
 Rikke Tovsen rådgiver KOVS Rikke Tovsen,
rådgiver
Kontor: Tinius Olsen
Tlf. kontor: 32 86 76 52
E-post: rikke....@bfk.no

Astrid Ormåsen rådgiver ved Kongsberg vg skole
Astrid Ormåsen, rådgiver
Kontor: Maurits Hansen
Tlf. kontor: 32 86 76 07
E-post: astrid....@bfk.no

Hege D
Hege Didriksen, rådgiver
Kontor: Maren Handler
Tlf. kontor: 32 86 77 59
E-post: hege.di...@bfk.no

Hilde Ueland Kongsgård rådgiver ved Kongsberg videregående skole
Hilde Ueland Kongsgård, rådgiver
Kontor: Flåtaløkka og Saggrenda
Tlf. kontor: 32 86 76 95 / 32 86 77 58
Epost:hilde.ko...@bfk.no 

Jorunn Hesjedal, rådgiver ved Kongsberg vg skole
Jorunn Hesjedal, rådgiver
Kontor: Maurits Hansen
Tlf. kontor: 32 86 82 21
E-post: jorunn.h...@bfk.no

Berit Stranden sosialpedagog KOVS
Berit Marie Stranden, sosialrådgiver
Kontor: Tinius Olsen og Maren Handler
Tlf. kontor: 32 86 76 94 / 32 86 77 58
Epost: berit.mari...@bfk.no 

   
Eli Jårån Hovda sosialrådgiver ved Kongsberg vg skole

Eli Jårån Hovda, sosialrådgiver
Kontor: Maurits Hansen
Tlf. kontor: 32 86 82 21
Epost: eli.h...@bfk.no 

 

 

Thomas Landås-Eriksen, spesialpedagogisk veileder

Thomas Landås Eriksen, spesialpedagogisk veileder
Kontor: Tinius Omsen
Tlf. kontor: 32 86 77 78
Epost: thomas.land...@bfk.no

Kirsti Nordli, spesialpedagogisk veileder

Kirsti Nordli, spesialpedagogisk veileder
Kontor: Saggrenda og Maurits Hansen
Tlf. kontor: 32 86 76 73
Epost: kirsti....@bfk.no

 

 

Orlin Peev, koordinator lærekandidater

Orlin Peev, koordinator lærekandidater
Kontor: Tinius Oslen
Tlf. kontor: Sentralbord 32 86 76 00
Epost: orlin...@bfk.no

 

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 10. september 2018.