Sikkerhet og trivsel på timeplanen

Sikkerhet og trivsel var tema da avgangselevene fikk møte representanter fra politi, Statens vegvesen, Brann- og redningstjenesten, Helsestasjon for ungdom og BRIS.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Anne Elinde Omholdt

Russetiden er så vidt i gang, og med den følger også noen utfordringer når det kommer til sikkerhet, trivsel og helse. For mange elever er russetiden en svært intensiv peroide, hvor blant annet mangel på søvn og eventuelt bruk av rusmidler kan svekke immunfosvaret. Elever i tredjeklasse har tildligere fått tilbud om gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse, noe mange har benyttet seg av.

Ett viktig stikkord er ansvarliget. I det ligger å tenke seg om en ekstra gang og være klar over at alle valg har konsekvenser. Rune Flage fra politiet fortalte at det hvert eneste år skjer ulykker i forbindelse med russefeiringen. Det er viktig med en "føre var - holdning", og så langt det er mulig tenke sikkerhet, slik at alvorlige ulykker forebygges. Representantene fra de ulike etatene snakket om hvor viktig det er å ta vare på hverandre, være en venn og se til at alle har det bra. Russestyret ble oppfordret til å gå foran som gode eksempler for sine medruss.

Frøydis Woldstad fra BRIS snakket om grensesetting og respekt for hverandres grenser. Hun viste en film om det å servere en kopp te. Ingen vil finne på å presse andre til å drikke te dersom de sier nei takk. Akkurat samme tankegang må gjelde for sex. Ingen skal presses til å gå over egne grenser og alle har rett til å si nei. Ordet samtykke er sentralt. Filmen tydeliggjorde grensesetting på en fin og forståelig måte.

Også for elever som velger å ikke delta i russetiden, er problemstillingene aktuelle. Mange av rådene som ble presentert er det vi kan kalle allmenngyldige, og bevissthet om disse tingene vil komme godt med på vei inn i voksenlivet.

Russestyret 2016


Publisert 11. april 2016, oppdatert 5. august 2016.

blog comments powered by Disqus