Flytter opplæringen til teknologiparken

Fra høsten 2017 får elevene på vg2 Industriteknologi opplæringen sin i lokaler samlokalisert med K-tech. Den tette koblingen til industrimiljøet gir fremtidsrettet fagopplæring.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Buskerud fylkeskommune og Kongsberg-industrien samarbeider om dette tilbudet, og begge parter legger betydelige ressurser inn i prosjektet. Tanken er å lage et såkalt Center of Exellence, det vil si at man sammen utvikler beste praksis gjennom felles satsing på teknologi og kompetanse. Samarbeidet vil medføre et gjensidig utbytte for partene. Elevene får tilgang til moderne utstyr, og industrien får fagarbeidere med den kompetansen de har behov for.

Lokalene som elevene skal få disponere ligger samlokalisert med lokalene til K-tech. Stein Sandvold, leder for K-tech, tror synergieffekten vil bli stor. Elevene vil kunne få lærlingene som sine forbilder, og lærlingene vil også kunne lære mer gjennom å veilede elevene i noen sammenhenger. Samarbeid av denne typen mellom skole og industri er helt unikt i nasjonal sammenheng. Vi snakker om en Buskerud-modell for fagopplæring som senere vil kunne spres til andre deler av landet, mener Stein Sandvold. Også Vidar Lande, som er ansvarlig for rekkruttering i Kongsberg Gruppen, har stor tro på hva som kan komme ut av dette samarbeidet.

Hanne Hagby, rektor ved kongsberg videregående skole, sier at fylket og industribedriftene startet med å se på mulighet for et slikt samarbeid i 2015, og at det har vært en spennende prosess fram mot å lage den modellen som nå foreligger. Planen er at elevene vil være ute i verkstedene i teknologiparken tre dager i uken, mens fellesfagene vil foregå på skolen. Også Vg1 klassene på Teknikk- og industriell produksjon (Tip) vil benytte lokalene i perioder.


Publisert 24. februar 2017, oppdatert 15. juni 2017.