Gjør gode valg i trafikken

Elevrådet ved skolen ønsker at vi setter fokus på trafikksikkerhet, og de har valgt Vg2-elevene som målgruppe. De kontaktet "Team Martin" som driver forebyggende arbeid ute i miljøer hvor ulykkesstatistikken er størst.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Anne Berit Omholdt

Vg2 elevene er i ferd med å få en aktiv rolle i trafikken, både som øvelseskjørere, som passasjer i bil med ung sjåfør og de får selv snart sertifikat. Derfor synes elevrådet ved skolen at alle Vg2-klasser skal få høre foredraget med "Team Martin". Temaene som "Team Martin" fokuserer på er konsekvenser ved kjøring uten bruk av bilbelte, kjøring og fart, kjøring i beruset tilstand og uoppmerksomhet, for eksempel bruk av mobil mens man kjører. Det handler om å ta gode og bevisste valg i trafikken. Dersom du er passasjer i en bil med høy fart, er du en helt om du ber føreren dempe farten, sier Helge Bærland fra "Team Martin".

Det er umulig å ikke bli berørt av historien om Martin Engevoll Hasle. Han var en vanlig gutt med et aktivt liv. Så skjedde trafikkulykken som snudde oppned på alle hans drømmer og framtidsplaner. Livet skulle aldri mer bli det samme, verken for Martin eller familien, Martin havnet på intensiven og ble lagt i kunstig koma. Der svevde han mellom liv og død i flere dager. Etter opptrening på Sunnås, havnet han på sykehjem. Etter mange år på sykehjem, kom han over i egen bolig, og har nå egne brukerstyrte assistenter. Han kommuniserer med omverden ved hjelp av en datamaskin. Mening i livet finner han nå gjennom det forebyggende arbeidet som "Team Martin" driver med. Vi ønsker først og fremst å tydeliggjøre for de unge konsekvenser av de valg man gjør i trafikken, sier Helge Bærland.


Publisert 20. februar 2017, oppdatert 15. juni 2017.