Sammen om mulighetene

Nylig deltok elevene våre, som får opplæringen sin ute på anlegget i den nye Vikersundbakken, på Næringslivskonferansen der Vikersund hoppsenter stod som arrangør.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Anne Berit Omholdt

Temaet for konferansen var de utfordringer som norske firmaer møter i konkurranse med utenlandsk arbeidskraft og utenlandske firmaer som omgår eller bryter norske bestemmelser. For å møte denne utfordringen må det utdannes gode fagarbeidere, noe skole og næringsliv må stå sammen om.  

På Vikersund Hoppsenter foregår det et spennende samarbeidsprosjekt hvor elever fra Rosthaug vg skole og Kongsberg vg skole får deler av opplæringen lagt til en praktisk opplæringsarena. I forbindelse med bygging av ny K65 hoppbakke, får elevene et realistisk møte med arbeidslivet, med krav til oppmøte, forskriftsmessig arbeidsantrekk og opplæring i ulike arbeidsoperasjoner. Elevene som har fått dette tilbudet har, av ulike årsaker, behov for en mer praktisk opplæring. 

Et samarbeid mellom Buskerud Fylkeskommune, NAV og anleggsfirmaet Hæhre Isachsen, har resultert i en banebrytende modell for opplæring, der alle aktørene står sammen for å lykkes med prosjektet. Vi er stolte av å ha utviklet en modell som er unik i nasjonal sammenheng, sa fylkesordfører Roger Ryberg på åpningen av konferansen. Han har stor tro på denne måten å organisere opplæring på i framtiden. For elevene er dette en flott mulighet til å vise sine styrker og mange av dem vil også få tilbud om læreplass.

Elever som deltok på næringslivskonferansen på Vikersund


Publisert 21. mars 2017, oppdatert 15. juni 2017.