Spennende fagdag for byggfagelevene

Byggvare-leverandørene tok med seg både materialer og egne fagfolk, og bidro til en spennende fagdag for vg1 bygg-og anleggsteknikk og vg2 på byggteknikk. Fagdagen er et godt eksempel på merverdi som følge av samarbeid skole og næringsliv.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Anne Berit Omholdt

Fagdagen gav elevene en helt unik sjanse til å prøve seg på mange ulike teknikker som bygging av thermo-mur, pipemuring, isolering, innsetting av vinduer, pussing og flislegging. Elevene var 45 minutter på hver stasjon, og opplæringen ble gitt av blant annet fagpersoner fra byggevare-leverandørene. Leverandørene hadde også tatt med seg et rikholdig utvalg av materialer. 

Både vg1 bygg-og anleggsteknikk og vg2 byggteknikk deltok på arrangementet, og samarbeidet skal blant annet bidra til rekkruttering innen byggebransjen. For tiden er det mange som velger å gå videre på vg2 anleggsteknikk, for det er en bransje som gjør det bra i vår region. Det er derfor viktig at elevene også får realistiske erfaringer fra byggebransjen før de velger videre utdanningsløp på vg2. Nedgangstidene de siste årene har vært merkbare for byggebransjen, men fagpersonene vi snakket med i dag var optimistiske med tanke på framtiden. Det er grunn til å håpe på en vekst i byggebransjen de nærmeste årene, og dyktige fagfolk er det bruk for.

pussing på fagdag - byggfag

Elevene viste veldig god arbeidsinnsats gjennom hele dagen, og både faglærere og fagfolkene var strålende fornøyde. Elevene gav tilbakemelding på at dagen hadde gitt mange relevante kunnskaper som de kan ta med seg vidrere. Fagdagen ble arrangert for andre år på rad, og er dermed i ferd med å etablere seg som en god tradisjon. 

alle byggfagelevene, fagfolkene og faglærerne

Vg1 bygg- og anleggsteknikk, Vg2 byggteknikk, fagfolk fra byggevarebransjen, faglærere og rektor Hanne Hagby.


Publisert 7. februar 2017, oppdatert 15. juni 2017.