Spennende samarbeid, skole - samfunnsliv

Et spennende samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg vgs, undervisingssted Saggrenda, Snappen/Ørn 4H og Flesberg Kommune er på gang. Prosjektet kan virkeliggjøres gjennom støtte fra Gjensidigestiftelsen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Anne Berit Omholdt

Denne uken var det høytidelig overrekkelse av prosjektmidler til Snappen/Ørn 4H i Flesberg, ved tillitsvalgt for Gjensidigestiftelsen, Jon Erik Lund. Hele 800 000 kroner ble tildelt prosjektet, som åpner opp for et spennende samarbeid mellom Flesberg Kommune, Snappen/ Ørn 4H og Kongsberg videregående skole. Ved tildelingen var ordfører i Flesberg Kommune, Oddvar Garaas, tilstede og fra Kongsberg vgs, kom rektor Hanne Hagby og lærer Halvor Garaas.

Prosjektet er planlagt i perioden 2017 - 2019, og går ut på å bygge tretopp-hytte og gapahuker på Søndre Blefjell, som både Snappen/ Ørn 4H og andre kan bruke. Gjennom dette prosjektet vil samarbeidspartnerne tilrettelegge for allmenhet, aktivitet og friluftsliv, noe som var viktige kriterier for at Gjensidigestiftelsen gikk inn med støtte i prosjektet. Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner, sier Jon Erik Lund.

På Saggrenda kan både naturbruk og byggfag birdra inn i samarbeidet om byggingen av trehytte og gapahuker. En ser for seg at deler av hytta kan produseres på skolen og fraktes til stedet der den skal stå. Prosjektet har fått godkjenning av grunneier, og en prinsippiell godkjenning fra Flesberg Kommune. På nyåret starter konkretisering av prosjektet i form av tegninnger og nærmere beskrivelser. Det blir spennede å følge dette prosjektet.

 

Tildeling av midler fra Gjensidigestiftelsen


Publisert 13. desember 2016, oppdatert 15. juni 2017.