Samarbeid om den gode fagarbeideren i Kongsbergregionen

Kongsberg videregående skole (KOVS) arrangerte første samling i en ny regional arena, der samarbeid om å utvikle den gode fagarbeideren skal være formålet. Omtrent 40 deltakere møtte til samlingen.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Aktørene som hadde satt av formiddagen, var blant annet representanter fra K-tech, fagskolen Tinius Olsen, ulike bedrifter, bransjer, opplæringskontorer og andre næringsaktører i Kongsergregionen samt Numedal videregående skole. KOVS, ved rektor Hanne Hagby, var verskap for første samling. Hun benyttet anledningen til å presentere skolens opplæringstilbud. Samarbeidsarenaen er initiert fra Buskerud fylkeskommune, som var representert ved Olav Horne og Lene Jensen.

Det er enighet om at samarbeid skole - arbeidsliv/ nærlingsliv er nøkkelen for å møte morgendagens kompetansebehov, uavhengig av bransje. Det er allerede noen gode samarbeidsprosjekter igang ved KOVS. På samlingen presenterte Vidar Lande Kongsberg Kompetansesenter for Yrkesfag (KKY), der en klasse vg2 indistriteknikk ved KOVS får opplæringen sin i lokalene til K-tech i teknologiparken. Det er enighet om at dette er måten å organisere opplæringen på i framtida. Elevene får tilgang til moderne produksjonsutstyr, og de får jobbe side om side med lærlingene, som har gjensidig læringsutbytte. Ved å komme ut i teknologiparken opplever elevene en virkelighetsnær hverdag, der det er forventninger til dem som gjør at de har noe å strekke seg etter. Siden oppstarten i høst har naturlig nok også vært ulike utfordringer, men det har vært stor vilje fra begge parter til å finne løsninger, sier Lande.

Videre ble samarbeidet om komposittutdanningen presentert, et samarbeid mellom KOVS, fagskolen Tinius Olsen og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Disse elevene får opplæringen sin i en moderne lab på Krona. Kompositt er et materiale som er både sterkt og lett, og det brukes i mange industriprodukter og i våpenindistri. Kompositt er et materiale som vil være ettertraktet i mange år framover, så utdanninen er framtidsrettet. Det er søkt om forlengelse av prosjektet, da det i utgangspunktet ble innvilget for to år. 

Det var natuligvis stort fokus på samarbeidsprosjektene ved KOVS denne gangen, siden skolen stod som arrangør. I tillegg var det lagt opp til pauser med mingling samt en økt med gruppearbeid. Gruppene fikk i oppgave å komme med innspill til hvordan en slik samarbeidsarena kan utvikles. Det kom mange innspill, blant annet at de små fagene ikke må glemmes og at faget yrkesfaglig fordypning (YFF) må løftes fram. Det ligger muligheter i dette faget som kan utnyttes bedre, mente noen. Det må heller ikke bli ensidig fokus på industrifag, selv om første samling hadde et slikt fokus. Det er satt ned en gruppe som skal jobbe med innhold til neste samling, Det er meningen at det skal arrangeres to samlinger i året.

 

Fra yrkefagkonferansen

Ordfører Kari Anne Sand

fra konferanse om yrkesfag

fra konferanse om yrkesfag


Publisert 18. januar 2018, oppdatert 12. juni 2018.