Framtidige barne- og ungdomsarbeidere på konferanse om ungdom og sosiale medier

2BUA, hvor mange av elevene skal ut i jobber med barn og unge, dro denne uken på Safer Internet Day (SID) -konferansen 2018, på Røde Kors konferansesenter i Oslo.

Arrangøren av konferansen var Medietilsynet, og de hadde invitert inn eksperter fra Norge og Danmark for å snakke om hvordan de som arbeider med barn og unge kan nå dem på sosiale medier, og hjelpe dem med problemstillinger som kan oppstå online. Hele Norges #Helsesista har vunnet mange priser for arbeidet hun gjør med barn og unge via Snapchat, og inspirerte med sitt foredrag om hvordan hun har nådd frem til så mange gjennom å være ærlig, bruke et språk de unge forstår online, og ved å by på seg selv.

Medietilsynet la også frem nøkkelresultatene i den ferske undersøkelsen Barn og medier 2018, som belyser hvor viktig det er at de som skal jobbe med barn og unge nå og i framtiden tenker nytt i hvordan dette kan gjøres. I motsetning til Helsisista, som får så mange tusen henvendelser på snap at hun ikke klarer å åpne alle, er det de færreste barn og unge som spør voksne i hjelpeapparatet om hjelp om problemstillinger som har med online-livet å gjøre. De fleste barn svarer også at de ikke føler at de voksne interesserer seg for hva de gjør online.

2BUA har selv forsket på hva ungdom gjør online i samfunnsfag, og skal lage podcaster i et tverrfaglig opplegg med norsk og yrkesfaget, basert på erfaringene fra konferansen. De sikter på å bli en ny generasjon hjelpere som har kompetansen og interessen til å møte ungdom der de er, online.

 2BUA på konferanse


Publisert 9. februar 2018, oppdatert 12. juni 2018.