Hendelse på skolen i dag tirsdag 12. juni

Skolens ledelse ble varslet om at en elev hadde lagt ut en trussel på sosiale medier. Denne ble oppfattet av noen medelever som alvorlig og de kontaktet derfor skoleledelsen.

  • Av Hanne Merete Hagby

Politiet ble varslet og de rykket ut. Politiet fikk kontroll over situasjonen og eleven som ikke befant seg på skolen. Politiet etterforsker saken.

Det var få elever og ansatte igjen i skolebygningene da denne episoden inntraff.

Elever og ansatte som trenger noen å snakke med kan ta kontakt med lærere, ledere, elevtjenesten eller helsetjenesten.


Publisert 12. juni 2018, oppdatert 14. juni 2018.