I gang – et tilbud til deg som står uten skoleplass

Tilbudet, som har fått navnet I gang, er et tilbud til ungdom uten plass til vg1 og vg2, som står på venteliste, eller ikke har søkt skoleplass.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Prosjektet er et samarbeid mellom skolen, Oppfølgingstjenesten (OT) og Ung Invest AIB (tidligere Arbeidsinstituttet Buskerud). Hensikten er at ungdommer uten skoleplass kommer raskt i gang med et skolerelatert opplegg. Ved å delta i prosjektet får ungdommen en tilhørighet til skolen fra første skoledag, og de fleste vil få tilbud om en skoleplass etter hvert. Tilbudet på skolen er fra 08.00 -11.15 hver dag fra 21. august og varer i to uker fram til 1. september.

På kurset får ungdommene gjennomføre kartleggingsprøver, og det gis opplæring i fellesfag. I tillegg vil det bli gitt nyttig informasjon om blant annet fraværsordning, ordensreglement og makkerskap. Dette er informasjon som ordinære elever får ved skolestart.

Både skolens rådgivere og OT-rådgiver vil gi individuell veiledning og hjelp til å holde oversikt over ledige skoleplasser og hjelpe ungdommen til mer bevissthet om egne muligheter. Dersom ungdommen står uten skoleplass etter de to ukene kurset varer, vil det gis tilbud om å delta på Ung Invest AIB sitt søkerverksted. 

Dersom du synes dette tilbudet er noe for deg, kontakter du Kongsberg videregående skole på telefon 32 86 76 00.

 


Publisert 11. august 2017, oppdatert 1. september 2017.