Informasjon om skole-pc-ordningen

Fylkestinget bevilger årlig penger til elev-pc-ordningen i videregående skole. Hittil har alle elever måttet ha pc-leieavtale med fylkeskommunen, men fra skoleåret 2017-2018 åpnes det for bruk av privat pc.

 • Av Anne Elinde Omholdt

Bærbar pc er et obligatorisk verktøy for elever i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune, men er ikke definert som gratis læremiddel. Den årlige leieutgiften for en leie-pc fra fylkeskommunen tilsvarer den laveste satsen for utstyrsstipend som Lånekassen gir til alle elever i videregående skole. Når eleven er ferdig med videregående skole, beholder eleven pc-en, forutsatt at de årlige leiebeløp er betalt. For skoleåret 2017/2018 er den laveste satsen 1 014 kroner.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, og eleven må selv søke om dette. Utstyrsstipendet er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av pc eller kjøp av annet utstyr. Tidligere har elevene fått en pc-sekk sammen med pc-en. Sekk til pc og bøker er ikke en del av årets avtale, så elevene må skaffe seg dette selv.

Voksne i videregående opplæring og andre med avkorta opplæringsløp, er ikke inkludert i ordningen med leie-pc fra fylkeskommunen. De kan benytte privat pc eller låne pc av skolen.  

ELEV-PC-ORDNINGEN 2017-2018  

Buskerud fylke har to forskjellige ordninger for skoleåret 2017-2018.  En elev kan enten inngå kontrakt med fylket om å leie pc med all skolerelatert programvare ferdig installert, eller bruke egen privat pc til skolebruk.  

Forskjellen mellom de to alternativer finner du nedenfor:  

 Leie pc fra fylket  

Privat pc 

 • Det meste av skolerelatert programvare vil være ferdig installert. Office365-pakken og digitale ordbøker med mer.
 • Pc-en har 3-års garanti med service på skolen.
 • Utstyrsstipend fra Lånekassen dekker leie av pc.   
 • Ved feil på maskinen leveres denne til skolen sitt IKT-kontor, som sørger for utbedring. 
 • Ved avbrutt skolegang, kan pc-en kjøpes ut ved å betale restbeløpet på 3x utstyrsstipendet.
 • Pc-en er fylkets eiendom fram til eleven avslutter skolegangen og har innbetalt 3x årlig leie. Deretter overtar eleven pc-en.
 • Elever får ved utkjøp eller fullført skolegang og innbetalt leie, beholde pc-en uten ekstra kostnader. I tillegg får de lisenser til siste Windows-versjon.
 • Pc-eier må sørge for installasjon av programvare til skolebruk på egen hånd. 
 • Garantitiden og forsikring vil variere   avhengig av pc-type og familiens hjemforsikring.  
 • Utstyrsstipendet kan brukes til annet utstyr og lisenser.  
 • Ved feil på pc-en må eleven kontakte kjøpestedet for support.  
 • Eleven må selv laste ned og installere programmene fra Office365.

 

 

  

 

    


Publisert 9. august 2017, oppdatert 1. september 2017.