KOVS-elever til Innovasjonscampens landsfinale

2800 videregående-elever fra ulike deler av landet har i løpt av høsten konkurrert i grønt entreprenørsap. En gruppe på fem elever fra Kongsberg videregående skole står igjen som en av tre finalister.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Gjennom "Energi for framtiden" som arrangeres av Ungt Entreprenørskap, i samarbeid med Enova, har ungdommer i elleve fylker kommet opp med innovative løsninger som kan ta Norge i retning lavutslippssamfunnet. En nasjonal jury fikk den krevende oppgaven å plukke ut tre finalister blant de elleve fylkesvinnerne.

Juryen vurderte prosjektet Futurae Civitatis (framtidsbyen) som beste idé. Prosjektet er utarbeidet av fem elever fra vg1 studieforbedende og forskerlinja: Vegard K. Gannestad, Julie K. Tveiten, Tom H. H. Andersen, Maria Værås og Jakob Myhra. Idéen er en bærekraftig og grønn samfunnsplan for energiproduksjon, avfallshåndtering, matproduksjon, transport, arbeidsplasser, skole og boligområder for et område i Kongsberg. Grunntanken er at det som er avfall i en prosess, er en ressurs i en annen. Nå må elevene starte forberedelsene til den nasjonale finalen i januar. De tre finalegruppene skal konkurrere om å løse et nytt oppdrag gitt av Enova. Vinnerlaget får æren av å presentere løsningsforslaget sitt for 800 deltakere på årets Enova-konferanse. Med på reisen til finalen i Trondheim blir faglærer Ivar Lien.

Ønsker virkelighetsnær og relevant læring

Det er dagens unge som skal finne framtidsrettede løsninger for bærekraftig utvikling. Da må vi involvere dem så tidlig som mulig. Gjennom arbeidet med energiløsninger lærer elevene om dette på en praktisk måte. Da blir læringen virkelighetsnær og relevant, sier Erlend Eggen, daglig leder i ungt entreprenørskap Buskerud.

Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap vil vi inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de ser betydningen av grønn innovasjon. Vi tenker at deltakelse i prosjektet kan påvirke studievalg og yrkesvalg, slik at vi får de beste hodene til å utvikle teknologien lavutslippssamfunnet krever, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Stein Inge Liasjø i Enova.

  


Publisert 20. desember 2017, oppdatert 12. juni 2018.