KOVS inviterer til Åpen skole 10. april

Kongsberg videregående skole arrangerer Åpen skole den 10. april for niendeklassinger i Kongsbergdistriktet for å informere om utdanningstilbudet vårt. Plan for dagen finner du her:

http://www.kongsberg.vgs.no/Utdanningstilbud1/Utdanningsvalg/


Publisert 26. mars 2018, oppdatert 12. juni 2018.