KOVS inviterer til informasjonskveld

På informasjonskvelden 24. januar vil det være mulig å få informasjon om de ulike utdanningsprogrammene som tilbys på Kongsberg videregående skole. Opplegget er beregnet for 10. klasse med foresatte.

Det nærmer seg tiden for å søke skoleplass til videregående opplæring. Kongsberg videregående skole inviterer i den forbindelse 10. klasse med foresatte til informasjonskveld 24. januar. For mer informasjon, se HER.

Vi håper de fleste har gjort seg godt kjent med tilbudene våre, både gjennom besøk på Åpen dag i 9. klasse og gjennom hospitering i november. God informasjon er avgjørende for å gjøre et godt utdanningsvalg. Skolens rådgivere vil være tilstede på informasjonskvelden, og de vil være behjelpelige med å besvare spørsmål. Det er et stort valg som skal tas, og det er viktig å bruke tiden fram mot søknadsfristen godt.

Det er vanskelig å si noe sikkert om framtidas utdanningsbehov, så det viktigste du kan gjøre er å velge en utdanning der du tar utgangspunkt i dine interesser. Da er det lettere å finne motivasjon for den læringsjobben som må gjøres. Husk også på at du alltid kan bygge på utdanningen din senere, dersom du selv har lyst, eller om det framtidige arbeidsmarkedet gjør det nødvendig.

Kongsberg videregående skole er en stor videregående skole med omtrent 1300 elevplasser, med mange ulike utdanningsprogram innen både yrkesfaglige og studieforberedende programområder. Velkommen til å bli bedre kjent med tilbudet vårt.

Husk søknadsfrist 1. mars.

Les mer om videregående opplæring:

http://www.vilbli.no


Publisert 23. januar 2017, oppdatert 12. juni 2018.