Kongsberg vgs er en Makkerskapskole

Skolestart innebærer mye nytt for elever som starter på videregående skole. Trygghet i gode klassemiljø kan hjelpe til med å gjøre overgangen fra ungdomsskole lettere. Makkerskap er en del av arbeidet vi gjør for å skape trygge læringsmiljøer.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Det vil også være en del elever som kommer i nye miljøer det andre året i opplæringen. Ved Kongsberg videregående skole er derfor alle vg1 og vg2 klasser med på VIP-makkerskap. Dette er et program knyttet opp mot Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen) som vi har for alle VG1 elever.

Makkerskap handler om tydelig klasseledelse og gode kollegaer.

Alle elevene får en makker ved oppstart. Denne makkeren sitter en sammen med, jobber med og makkerne følger med på hverandres trivsel på skolen. Makkerparene er også  med i en makkergruppe. Par og grupper rullerer utover høsten. Makkerskap er en del av arbeidet vi gjør for å sette trygge læringsmiljø der elevene er gode kolleger og hvor de føler tilhørighet. Vi mener dette fører til bedre læring og elever som trives på skolen.

 


Publisert 10. august 2017, oppdatert 1. september 2017.