Lærerikt elevprosjekt godt synlig i bybildet

Denne høsten har Speilkirken ved Lågen fått en nødvendig oppgradering. Det er Glassfag ved Kongsberg videregående skole som har hatt ansvar for rehabiliteringen.

  • Av Anne Elinde Omholdt

I løpet av undervisningsåret har elevene på Glassfagsenteret ved Kongsberg vidregående skole (KOVS) rehabilitert fasaden på Speilkirken ved Lågen. Det var lærerikt å få ansvar for et prosjekt fra start til slutt, sier prosjektleder og elev Vebjørn Kvelland. Den største utfordringen var å ta mål. Speilene er veldig forskjellige i form og størrelse. Vi brukte nok lengre tid på det enn vi hadde trodd.

Nylig hadde lærlingene på Glassfagsenteret på KOVS avsluttende eksamen. Kvelland er en av 12 elever som har avlevert den teoretiske fagpprøven i høst. Sensuren faller i januar, men Kvelland er ikke engstelig. Jeg er veldig fornøyd med opplæringen jeg har fått på Kongsberg. Jeg mistet aldri motivasjonen til å stå på. Tiden gikk så fort. Det var et flott år, sier Kvelland.

Et landemerke ved Lågen
Speilkirken har vært et spesielt prosjekt, både for skolen og Kongsberg by. I forbindelse med en messe med tema «Fra sølv til hi tec» ved millenniumskiftet, fikk skolen i oppdrag å bygge et kirkebygg kledd i speil. Oppdraget ble utført i samarbeid med to andre linjer på skolen. Teknikk og industriell produksjon tok seg av selve konstruksjonen, mens bygg- og anleggsteknikk kledde bygningskroppen med plater. Vi dekket platene med speil, og fikk all oppmerksomheten og ingen så det bakenforliggende arbeidet, forteller faglærer Geir Bakken. Speilkirken ligger like ved Bergverksmuseet, og er blitt et landemerke ved Lågen. Etter planen skulle bygget stå i tre måneder. Men arbeidet som ble gjort var så solid at det skulle gå 17 år før tiden var moden for grundig rehabilitering.


Kongsberg kommune har eieransvaret for Speilkirken, og henvendte seg til skolen da Speilkirken måtte rehabiliteres. Vi bestemt oss for å ta det som et elevprosjekt, sier Bakken. Det var et artig oppdrag, selv om jobben i seg selv var både og. Skjære løs knuste speilbiter fra finér, er en trasig jobb. Skjære til nytt, lime og fuge er adskillig artigere, slår Bakken fast. Resultatet ble veldig bra. Vi er fornøyde. Det som skapte utfordringer var været. Det var vått i her i høst. Lime og fuge i regnet er umulig. Vi måtte snu oss rundt så snart været tillot det. Prosjektet varte noe lenger enn planlagt, men med forståelsesfulle samarbeidspartnere gikk det greit, forteller Bakken.

Motiverte elever
Det var en fin og motivert gjeng å jobbe med. Snittalderen var på 22 år, mot normalt 18, forteller Bakken. I januar begynner et nytt kull. Per i dag er det 11 påmeldte elever, de aller fleste rett fra VG1. Vi håper å få minst 12 elever, men det er gitt klarsignal for oppstart. Utfordringen i glassbransjen er å få unge til å velge glass rett etter VG1. I klassen vi hadde nå var det kun to som kom rett fra videregående. Flere hadde forsøkt andre ting først. I 2018 blir det motsatt.
Jeg tror det er et resultat av god rekrutteringsjobb, sier Bakken. I årets kull var det elever fra hele landet. I 2018-kullet kommer de fleste fra Østlandet. Kanskje det gjenspeiler at rekrutteringsarbeider i regionen har vært spesielt god. 9 av 11 elever kommer via Opplæringskontoret i Vestfold.

Skolen har holdt på i mer enn 10 år og vi er stolte av å ha 100 prosent gjennomføring, sier Bakken. Det er unikt. Frafall- og strykprosenten i yrkesfag generelt er stor. Det tyder på at vi gjør noe riktig her på Kongsberg, mener Bakken. Skolen har et godt samarbeid med Glass og Fasadeforeningen, både i form av økonomisk støtte og gode foredragsholdere.

Fakta om glassfag
Yrkestittel for håndverkere med fagbrev i glass- og fasadebransjen er glassfagarbeider. Faget har stor spennvidde, og en glassfagarbeider kan jobbe i mange typer bedrifter innen håndverk, industri, og produksjon samt montasjefirmaer for fasade-, vindus- og dørpartier. Bilglassverksteder som har som spesialfelt å montere ruter i kjøretøyer og transportmidler er også en viktig del av fagutdanningen.


For å sikre rekruttering til glassfaget gjennomfører Glass og Fasadeforeningen opplæring i Glassfaget i samarbeid med KOVS. Alternativet til å gjennomføre opplæringen gjennom Glassfagsenteret er at lærlinger får praktisk opplæring og utfører praktisk prøve i bedrift. Kandidatene må deretter forberede seg til å gjennomføre den teoretiske eksamen som privatist. Statistikk viser at strykprosenten blant lærlingene som tar den teoretiske prøven som privatist er svært høy, mens det for kandidatene som gjennomfører utdanningen via Glassfag på KOVS har en strykprosent tilnærmet lik null.

 

 

 


Publisert 14. desember 2017, oppdatert 12. juni 2018.