På studietur for inspirasjon og erfaringsutveksling

Nylig dro en gruppe bestående av 15 personer fra Kongsberg Teknologipark, leder for fagopplæringen i Bfk samt ledere og lærere fra Kongsberg videregående skole (KOVS), til Tyskland for å utveksle erfaringer om yrkesopplæring.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Tyskland trekkes ofte fram som et land som satser på yrkesopplæring, og det var derfor interessant å se hvordan dette gjøres i praksis. Tyskland har i dag høy etterspørsel etter fagarbeidere, og industrien satser tungt på å rekrutere kompetente medarbeidere til framtidens arbeidsliv.

Bakgrunnen for at Kongsberg videregående skole deltok på studieturen er at skolen denne høsten har flyttet Vg2 industriteknologi sammen med lærling-og kursbedriften K-tech i Teknologiparken. Buskerud fylkeskommune (Bfk) prioriterer samarbeid mellom skole og arbeidsliv høyt, og Kongsbergmodellen er en type utdanning som Bfk ønsker å utvide til flere skoler og flere fagområder. Modellen skal motivere elevene til indistrielle yrkesfag og være et kompetansesenter for instruktører og lærere, sier Olav Horne, leder for fagopplæringen i Buskerud.

Rektor, Hanne Hagby, og leder for K-tech, Stein Sandvold, presenterte pilotprosjektet på Kongsberg og trakk fram det at elevene jobber sammen med lærlingene som noe positivt ved modellen. I Tyskland er yrkesopplæringen enten i skole eller bedrift, mens i Kongsbergmodellen så jobber skole og bedrift sammen.

Det spesielle med den tyske modellen er at det meste av opplæringen foregår i bedriftene. Hele 70% av opplæringen foregår i bedrift, mens 30% av opplæringen foregår i skole. Hos Festo, en av bedriftene som ble besøkt, kom det inn 2500 søknader til 60 plasser. Både ferdigheter og motivasjon vurderes i utvelgelsesprosessen, og kandidatene måtte gjennom omfattende testing og intervjurunder før de kandidatene som bedriften ønsker å satse på fikk et tilbud om læreplass.

Et besøk på Posche- fabrikken stod også på programmet. Der tar de inn 200 lærlinger blant 6000 søkere. Posche satser på ungdom som vider håndleg og har interesse for praktiske fag. De som først har fått tilbud om opplæring i bedriften er rimelig godt sikret med tanke på videre jobb i framtiden. Vegar Popperud, lærer på elektrofag på KOVS, trekker fram besøket på Posche-fabrikken som veldig interessant. 

Det er grunn til å konkludere med at både de 15 deltakerne hadde utbytte av å se hvordan opplæringen i industrifag foregår i Tyskland. I Kongsberg skal vi være stolte av å ligge helt i front i å tenke nytt i yrkesopplæringen.

Besøk på Posche-fabrikken


Publisert 7. desember 2017, oppdatert 12. juni 2018.