Raufoss videregående skole ser til Kongsberg

En delegasjon fra Raufoss videregående skole besøkte Kongsberg denne uken, for er å se hvordan skole og næringsliv samarbeider om å utdanne fagarbeidere med kompetanse som etterspørres i industrien framover.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Samarbeidet som Kongsberg videregående skole (KOVS) og K-tech har fått til i det som har fått navnet Kongsberg Kompetansesenter for Yrkesfag (KKY) er enestående i sitt slag, og en modell for opplæring som vekker interesse også andre steder i landet. Raufoss videregående skole, i Oppland Fylkeskommune, kom til Kongsberg for å lære mer om hvordan opplæring innen indistrifag gjøres her på Kongsberg.

Gjestene fra Raufoss fikk en innføring i samarbeidsprosjektet ved Stein Sandvold fra K-tech og Vidar Lande fra Kongsberggruppen, og de fortalte om prosjektet fra ide til den samarbeidsmodellen vi finner i dag. Buskerud Fylkeskommune er tydelig på at de vil satse på denne tyen samarbeidsprosjekter i opplæringen framover. Seksjonsleder Brith Torill Flage hadde med seg lærere fra elektofag, som også er involvert i deler av opplæringen på KKY, og de fortalte om hvordan det var å drive opplæring i et helt annet miljø enn den skolehverdagen de til vanlig har sitt virke.

KKY skal også være et kompetansesenter for lærere og instruktører. Selv om disse har solid fagkompetanse, er det ikke til å se bort i fra at det er en rivende utvikling innen industrifagene. Vi ser en produksjonshverdag med mer og mer automatisering, og det er nødvendig å holde seg faglig oppdatert på digitaliseringen som har skjedd innen disse fagområdene den siste tiden. Digital kompetanse spiller en nøkkelrolle i å fornye industrien. Antall mennesker som opererer de ulike maskinene går ned, og med det øker også behovet for bredde i kompetanse. En fagarbeider i dag må kunne håndtere mer komplekse produksjonsprosesser enn det som var vanlig for noen år siden. KKY tar sikte på å utdanne fagarbeidere som industrien vil etterspørre i årene framover.

De besøkende fikk også høre elevene fortelle om hvordan det er å ha sin opplæring i et industrimiljø. I verkstedet som KOVS deler med K-tech, fikk de besøkende se hvordan samarbeidet har resultert i en opplæringsarena med topp moderne produksjonsutstyr, som forbereder elevene på den virkeligheten de kommer ut i etter at skoletiden er over. 

Elevene er de beste ambassadørene for å vise hvilke styrker som ligger i et slik samarbeid skole - næringsliv. For eksempel har det vært en synlig effekt på motivasjon og adferd av å befinne seg i et miljø utenfor skolegården. Det å spise i personalkantina, få adgangskort og være som en av de mange voksne som har sitt daglige virke i Teknologiparken, har bidratt til å skape et godt læringsmiljø blant elevene.

På Raufoss planlegges det oppstart av et lignende samarbeidsprosjekt i 2020. Mye skal på plass av samarbeidsavtaler og planlegging. På KOVS er vi stolte av å ligge helt i forkant av å tenke opplæring for framtiden, og vi synes det er flott å kunne dele erfaringene vi har gjort så langt, og inspirere andre til å gjøre noe tilsvarende. 

Besøk på KKY

 

Besøk fra Raufoss vgs på KKY


Publisert 31. januar 2018, oppdatert 12. juni 2018.