Besøk fra Tsjekkia

Elever fra Schola Humanitas besøker hvert år Kongsberg for å lære om vår gruvehistorie, oppleve norsk natur og se havet. Seinere i semesteret reiser våre elever til Tsjekkia for å lære om skogdøden.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Denne uken har vi hatt besøk fra Tsjekkia. Gjestene våre kommer fra et område som har vært preget av forurensing og skogdød på grunn av kullforurensing. Enorme områder skog døde i løpet av kort tid på grunn av økt forurensing som følge av noen ekstra kalde vintre. Verst var det for dem som bodde i nærheten av kullgruvene. Å slutte å utvinne kull for Tsjekkia, er omtrent like vanskelig som å slutte å utvinne olje for Norge. Da store deler av skogen døde, måtte noe gjøres. Tsjekkerne har nå kommet langt i å rense utslippene fra energiverkene slik at skogene deres er på god vei til å bli friskmeldt.

Schola Humanitas er en skole som ble etablert i kjølvannet av skogdød-katastrofen, slik at den oppvoksende slekt av Tsjekkere skal være godt rustet til å unngå lignende hendelser i framtida.  Elevene ved denne tsjekkiske skolen lærer om rensingen av utslippene og hvordan de rekultiverer naturen etter gruvedrift.

Samarbeidet med Kongsberg videregående skole har pågått i over 20 år, og noen av lærerne har deltatt på vennskapsbesøk gjennom mange år. Dette samarbeidet er verdifult på så mange måter. Nye vennskap, språkkunnskaper og kulturopplevelser er bonuseffekt!  

norske og tsjekkiske flaggPublisert 20. september 2018, oppdatert 20. september 2018.