Andreas fikk annenpris i Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole, innenfor fagområdene samfunnsfag, humaniora, jus og teologi.

Hvert år velges 20 skoler ut til å delta, og rundt 500 elever jobber med sine prosjekter før hver skole sender inn tre av disse. Fagjuryen velger så de tre beste.

Også i år har prisen skapt et stort engasjement blant lærere og elever. Fagjuryen har lest 55 bidrag som de 20 ulike skolene har valgt ut for innsendelse. Elevene har forsket på svært ulike temaer, om alt fra seksuell trakassering i russetiden, til sjøsamisk kultur og identitet, rasisme og endringer i byggebransjen.

Juryen har også merket seg hvordan flere av oppgavene i år handler om temaer som er svært aktuelle for elevenes egen aldersgruppe. Samtidig har årets prosjekter gjenspeilet både at elevene deltar i den bredere samfunnsdebatten, og at de har et utforskende og kritisk blikk på historien.

Årets vinnere av Holbergprisen i skolen ble Felicia Wolden Hoel og Silje Haugerud ved Oslo by steinerskole, med prosjektet: "Gatelangs fra øst til vest: En studie av statusforskjeller blant gatenavnene i Oslo."

Forskningsprosjektet tar for seg Oslos mer enn 2800 gatenavn. Oppgaven spør om østkant-navnene har en lavere status enn vestkant-navnene, og om hovedstadens klasseinndeling i så fall kan gjenspeiles i dette. Prosjektet avdekker et tydelig mønster i Oslos historie, mener fagjuryen: Fra Oslos første gatenavn i 1624 til i dag er det tydelig at andelen gatenavn som er oppkalt etter noe eller noen med høy status, er høyere på vestkanten enn på østkanten.

En imponert fagjury viste også til hvordan elevene har koblet ulikhetsforskning, historie og betydningen av gatenavn på en original og nyskapende måte: «Oppgaven tilfører ny kunnskap til feltet, og utviser en meget god oversikt over eksisterende forskning. Gatenavn knyttes til byens historie og forskjeller mellom øst og vest og knytter bånd til nåtidens samfunn», sier juryen i sin uttalelse.

Annenpris og tredjepris til Finnmark og Buskerud.
Andreas Yul Kim fra Kongsberg videregående skole fikk annenprisen for forskningsprosjektet: "Han som talte Roma midt imot". Prosjektet drøfter konflikten mellom kongemakt og kirkemakt under borgerkrigstiden i Norge og spør hvorfor kirken ikke klarte å fjerne kong Sverre Sigurdsson fra tronen.

Tredjeprisen gikk til Pia Kristine Larsen Wickstrøm og Emilie Madelen Biti-Jessen fra Kirkenes videregående skole for prosjektet "Åndeverdenen i den moderne verden". Her drøfter de hvordan den samiske noaidekunsten har opptrådt i moderne tid, og i hvilken grad den har bevart tradisjonene fra opprinnelig samisk sjamanisme og religion.

Vinnerne av 1., 2. og 3. premie mottar henholdsvis kr. 30.000, 20.000 og 10.000. Etter at kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner hadde kunngjort vinnerne, mottok finalistene sine diplomer av årets holbergprisvinner Paul Gilroy. Seremonien fant sted på Bergen Katedralskole, Ludvig Holbergs gamle skole.

Vi gratulerer Andreas med flott resultat! Gratulerer også til Anette Bringslid og Wegard Skistad, lærere ved KOVS som har stått ansvarlige for prosjektet. Dere har gjort en fantastisk jobb som skolen er stolt av!

Du kan lese om Andreas sitt prosjekt her

Holbergprisen i skolen, Andreas

Takk til Bjørn Brandlien for hans flotte innsats med veiledning

Prisvinner Andreas, Holbergprisen i skolen 2019


Publisert 5. juni 2019, oppdatert 6. juni 2019.