I gang - et tilbud til deg som står uten skoleplass

Står du, eller noen du kjenner, uten skoleplass? Da er kurstilbudet som har fått navnet "i gang" kanskje noe for deg?

  • Av Anne Elinde Omholdt

Tilbudet er et samarbeid mellom Kongsberg videregående skole (KOVS), Oppfølgingstjenesten (OT), PP-tjenesten, Helsestasjonen og Ung Invest AIB. Hensikten er at ungdom uten skoleplass kommer raskt i gang med et skolerelatert opplegg. Ved å delta på "i gang" vil ungdommene få et sted å gå til hver dag, og komme inn i en god hverdagsrutine. Veldig mange vil også få tilbud om skoleplass i løpet av de første skoledagene. "I gang" foregår på KOVS fra 08.00 -11.15 hver dag, med oppstart 20. august. Tilbudet varer i to uker.

Både skolens rådgivere og OT-rådgiver vil gi individuell veiledning og hjelp til å holde oversikt over ledige skoleplasser. Denne veledningen vil hjelpe kursdeltakerne til å bli mer bevissthet sine egne muligheter.  

Dersom du synes dette tilbudet er noe for deg, kan du kontakte KOVS på tlf. 32 86 76 00. Det er også mulig å møte opp direkte i resepsjonen på undervisningssted Tinius den 20. august kl 09.00.


Publisert 15. august 2018, oppdatert 16. august 2018.