Kandidater til Holbergprisen

Elever som går andre året på forskerlinja, 2STA, er plukket ut blant mange søkere som deltakere til Holbergprisen i skolen.

  • Av Anne Elinde Omholdt

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskerkonkurranse for elever i videregående skole. Elevprosjektene gjennomføres våren 2019. Gjennom forskningsprosessen skal elevene utvikle bevissthet rundt valg av kilder, teori og metode. 

Elever som går på forskerlinja er kjent med forskning innenfor de naturvitenskapelige områdene, gjennom faget teknologi og forskningslære. Lærerne Anette Bringslid og Wegard Skistad ønsket at elevene også skulle få erfaring med forskning innenfor humanistiske fag. I søknaden til Holbergprisen i skolen vektla de det å kombinere kompetansemål om vitenskapelige tenkemåter i teknologi og forskningslære 2 med kompetansemålene i norsk og eldre historie. Ved å jobbe tverrfaglig i tre fag vil de kunne bruke 13 timer i uka på prosjektet, noe som gir rom for dybdelæring.

Klassen hadde nylig Kick-off, med besøk av Audun Refsahl som snakket om hvordan han og de andre spillutviklerne brukte historiske kilder for å lage et historisk korrekt point-and-click-spill. Spillet heter «The Frost rune» Han snakket også litt om hvilke fordeler/ulemper dette førte med seg og hva som skiller dette fra andre lignende spill. Han ga også noen tips om  hvordan man kan forske på spill, eller bruk spill som kilde, i forbindelse med Holberg-prosjektet.  

Videre nå skal elevene forberede temaene det skal jobbes med, og etter jul blir det  med oppstart av arbeid med problemstillinger. Anette og Wegard er entusiastiske lærere som vil følge prosjektet tett hele veien. Hver skole får mulighet til å benytte seg av etablerte forskere som veiledere i prosessen. Selve prisutdelingen foregår i juni 2019.  

  


 

  


  


Publisert 6. desember 2018, oppdatert 6. desember 2018.